บริการ SSL Certificate

SSL Certificates (ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์)

SSL DV

Domain Validation (DV)

 • สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กหรือนามบุคคล
 • ตรวจสอบ ความเป็นเจ้าของโดเมน
 • เครื่องหมาย รูปกุญแจล็อคบน Browser
 • ระยะเวลา ออก Certificate ได้ใน 1-2 ชั่วโมง
 • ออกโดย GoGetSSL
SSL OV

Organization Validation (OV)

 • สำหรับ เว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ
 • ตรวจสอบ ความเป็นเจ้าของโดเมน
 • ตรวจสอบ องค์กรก่อนออก Certificate
 • ข้อมูล มีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate
 • เครื่องหมาย รูปกุญแจล็อคบน Browser
 • ระยะเวลา ออก Certificate ภายใน 2-4 วัน
 • ออกโดย GoGetSSL
SSL EV

Extended Validation (EV)

 • สำหรับ เว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง
 • นิยมใช้ใน เว็บไซต์ทางด้านการเงิน หรือเว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบ องค์กรอย่างละเอียดก่อนออก Certificate
 • ข้อมูล มีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate
 • เครื่องหมาย ชื่อองค์กรแถบสีเขียวแสดงบน Browser
 • ระยะเวลา ออก Certificate ภายใน 3-7 วัน
 • ออกโดย GoGetSSL