โฮสติ้งแบ่งกันใช้

SSD30

สำหรับผู้เริ่มต้นลองทำเว็บเป็นของตัวเอง เน้นประหยัด

 • 250 MB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 30 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD50

สำหรับผู้เริ่มต้นลองทำเว็บเป็นของตัวเอง เน้นประหยัด

 • 600 MB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 50 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD100

สำหรับผู้เริ่มต้นลองทำเว็บเป็นของตัวเอง เน้นประหยัด

 • 2 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 100 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD200

สำหรับผู้เริ่มต้นลองทำเว็บเป็นของตัวเอง เน้นประหยัด

 • 8 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 200 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD2000

สำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเว็บระดับหนึ่ง เน้นคุ้มค่า

 • 60 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 2000 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD3000

สำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเว็บระดับหนึ่ง เน้นคุ้มค่า

 • 80 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 3000 MB พื้นที่
 • 1 โดเมน รองรับ
SSD4000

สำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บคุณภาพสูง สร้างแบรนด์

 • 100 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 4000 MB พื้นที่
 • 2 โดเมน รองรับ
SSD8000

สำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บคุณภาพสูง สร้างแบรนด์

 • 150 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 8000 MB พื้นที่
 • 3 โดเมน รองรับ
SSD20000

สำหรับบริษัทที่ต้องการความพรีเมี่ยมและมาตรฐานระดับสูง

 • 300 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 20000 MB พื้นที่
 • 6 โดเมน รองรับ
SSD50000

สำหรับบริษัทที่ต้องการความพรีเมี่ยมและมาตรฐานระดับสูง

 • 600 GB/เดือน แบนวิธด์
 • SSD 50000 MB พื้นที่
 • 10 โดเมน รองรับ